Naše klinika i nadále v provozu. Cesty do Ferticare povoleny i přes hranice okresů.
V březnu vstupní konzultace zdarma & možnost online konzultace.

Dárcovství vajíček

Mezi nejúspěšnější metodu léčby neplodnosti u žen považujeme metodu s darovanými vajíčky. V České republice je tato metoda legální. Jelikož máme velkou databázi dárkyň, nabízíme tuto metodu bez čekací doby.

Tato metoda je určena pro ženy, které:

  • prodělaly chemoterapii
  • mají genetické onemocnění – např. chromozomální anomálii
  • u kterých probíhá předčasná menopauza
  • mají nefunkční vaječníky, či sníženou jejich funkci
  • mají endometriózu
  • mají neprůchodné vaječníky
  • aj.

ferticare znojmo darovací program

Dárkyně

Před tím, než bude dárkyně zařazena do registru dárkyň, musí absolvovat řadu vyšetření. Potencionální dárkyni čeká vstupní konzultace s lékařem. Během první konzultace bude zpracována anamnéza, provedeno gynekologické vyšetření s následným odběrem krve. Dárkyně jsou vyšetřeny dle směrnic EU. Mezi požadovaná vyšetření patří: krevní testy na určení hladiny hormonů v krvi, vyšetření pohlavně přenosných chorob (HIV, Hepatitida B, Hepatitida C, Syfilis) a genetické vyšetření.

Darování je zcela anonymní, jak ze strany dárkyně, tak ze strany příjemkyně. Dětem, které se narodily pomocí metody s darovanými vajíčky, zůstane identita dárkyně taktéž utajena.

Mezi naše dárkyně patří ženy ve věkovém rozmezí 18 – 31 let. Jedná se o studentky nebo matky na rodičovské dovolené. Darování je zcela dobrovolné. Za darování přísluší náhrada vynaložených výdajů.

Postup terapie s darovanými vajíčky naleznete zde.

asistovaná reprodukce znojmo


Dárcovství spermií

Jelikož problémy s plodností mají nejen ženy, ale i muži, nabízíme metodu darovaných spermií. Indikací pro léčbu s darovanými spermiemi je genetické nebo dědičně onemocnění, nedostatečná kvalita spermií.

Dárci spermií

Ideálním dárcem je muž ve věku od 18 – 32 let, s minimálně středoškolským vzděláním. Zájemce o darování taktéž čeká pohovor s lékařem, vyšetření spermiogramu, vyšetření na pohlavně přenosné nemoci, genetické vyšetření a urologické vyšetření. Stejně jako u darování vajíček, je i darování spermií zcela anonymní. Dárcům přísluší náhrada vynaložených výdajů.

 

Kontakty

+420 530 350 260

info@znamed.cz

Adresa

MUDr. Jana Jánského 2675/11
669 02, Znojmo

© Znamed s.r.o. / Ferticare SE
Nahoru ▴