Úspěšnost umělého oplodnění bývá jedním z hlavních faktorů, na základě kterých si pacienti vybírají z mnoha klinik tu, kde se později rozhodnou podstoupit léčbu. Je třeba zmínit, že míra úspěšnosti umělého oplodnění není to samé jako míra porodnosti. Našim cílem je samozřejmě naplnit vaši touhu po vysněném dítěti a snažíme se pro vás udělat maximum!

Úspěšnost asistované reprodukce závisí na mnoha faktorech, proto neradi uvádíme jakákoliv procenta míry úspěšnosti. Je samozřejmé, že míra úspěšnosti se zvyšujícím se věkem ženy klesá. Ženy do věku 35 let mají vysokou šanci na otěhotnění, zhruba 50 %. Nezávisí nejen na věku, ale také na zdravotním stavu, na ovariální rezervě ženy, na kvalitě spermií, kterými oplodňujeme vajíčka a na mnoha dalších faktorech. Z tohoto důvodu je naší prioritou přistupovat ke každému pacientovi individuálně.

IUI

Metoda IUI je v porovnání s metodou IVF/ICSI méně úspěšná. Velkou výhodou ale je, že pacientka nemusí být hormonálně stimulovaná. V takovém případě je míra úspěšnosti přibližně 10%, se stimulací vaječníku dokonce 20-30%. Pokud bude pro oplodnění použita metoda IUI, je potřeba počítat s více pokusy.

Inseminace není vhodná pro všechny páry. Dobrá kvalita spermií je podmínkou pro úspěšné oplodnění. Zda zvolit IUI či nikoliv, můžete prodiskutovat s našimi lékaři.

IVF/ICSI s vlastními oocyty

Úspěšnost terapie s vlastními vajíčky velmi závisí na kvalitě a počtu získaných oocytů a na kvalitě spermií, s nimiž jsou vajíčka oplodňována. Ženy pod 35 let mají vysokou šanci na otěhotnění, mladým ženám zavádíme obvykle jedno embryo, abychom předešli zdravotním komplikacím. Míra úspěšnosti je zhruba 50%, se zvyšujícím věkem však míra úspěšnosti klesá.

Terapie s darovanými oocyty

Díky našim dárkyním mají možnost otěhotnět i ženy, které nemohou z nejrůznějších důvodů použít svá vlastní vajíčka. Indikace k terapii s darovanými oocyty naleznete v sekci darovací program.

Tento druh terapie považujeme za nejúspěšnější. Procento míry úspěšnosti je více než 50 %. U této terapie se transferuje jak jedno embryo, tak v některých případech i dvě. O počtu transferovaných embryí rozhoduje lékař. Vždy se snažíme předejít možným rizikům (např. mnohočetnému těhotenství). Počet transferovaných embryí také závisí na věku a zdravotním stavu pacientky.

Kontakty

+420 530 350 260

info@znamed.cz

Adresa

MUDr. Jana Jánského 2675/11
669 02, Znojmo

© Znamed s.r.o. / Ferticare SE
Nahoru ▴